Make your own free website on Tripod.com
Informativni centar Odzaci - ICO
home vesti arhiva vesti mali oglasi, nekretnine, reklame radio program kontakt telefoni, e_mail, adresa
 
 
 

ODŽACI

Kontinuitet ljudskih staništa na podrucju opštine Odžaci moguce je pratiti gotovo u neprekidnom nizu od praistorije do danas: ranoneolitske kulture, nalazišta iz bronzanog doba, civilizacije latenskog perioda, tragovi Rimljana, Skita, Huna, Avara, Slovena, sve do ostatka iz turskog perioda. Svedocanstvo o tome cuva muzej u Odžacima. Naselje Odžaci nastalo je tridesetih godina XVIII veka da bi savremeni oblik dobilo u drugoj polovini stoleca. Gradeno je prema ondašnjim propisima o podizanju novih naselja u vidu šahovske plocena kojoj se glavne i poprecne ulice seku pod pravim uglom od nakon svakih šest kuca, stvarajuci kvartove od po 12 gruntova. Kucni plac je bio dvojak - veliki za seljacka i mali za zanatlijska domacinstva. Ovakva urbanisticka orijentacija potrajace do prvog proširenja mesta kada ce se ulice poviti i na rubnim se mestima formirati samo redovi kuca, a od ciglarskih jama stvaraju se bare i ribnjaci. Prvobitne jednostavne kuce od naboja sa tršcanim krovovima prošle su nekoliko etapa adaptacije doknisu sa svojim pseudobaroknim fasadama i nacinom arhitektonske organizacije postale tipican deo backog seoskog pejzaža. Ulice su morale biti dovoljno prostrane da osiguraju bezbedno mimoilaženje i manevrisanje natovarenih zaprežnih kola. Pšenica, kukuruz, suncokret i kudelja bili su glavno životno opredeljenje mesta. Postepeno su se razvijali i zanati i manufaktura okrenuti zemljoradnji i produktima prispelim sa njiva. Konopljina stabljika iz odžackog atara postala je sinonim za kvalitetnu konoplju, a Odžaci sinonim za tu kulturu. Odžaci danas pružaju mogucnost da se prepoznaju vekovi, oseti savremenost, zapaze i kulturni slojevi i tradicije. Donja Branjevina sa neolitskim lokalitetom, backim salašima, gustim šumama i nasipomkoji je zadržao poslednji nalet Dunava 1965. godine je rekreaciono, ali i edukativno izletište. Kamarište sa lovackom kucom, nekada rezidencijom vlade, lovni centar izvanrednih potencijala, podjednako je interesantan u ranu jesen, zimskim mesecima i leti. Dunav i kanali su pecaroški raj i oaze osveženja i tišine. Odžacki sportski centar raspolaže olimpijskim bazenom i sportskim terenima i nalazi se u neposrednoj brzini grada. Posebno je atraktivno kupalište Štrand u Bogojevu sa cistom vodom, lepom okolinom i ugostiteljskim objektima u neposrednoj blizini Dunava. Na svega tridesetak kilometara od Odžaka nalaze se zanimljiva kulturna, privredna i turisticka središta: Sombor, Apatin, Kula, Bac, Backa Palanka, ... Niz sakralnih objekata, nekoliko konfesija, odišu lepotom, skladnošcu graditeljskih linija, koloritošcu i suptilnopcu unutrašnje dekoracije. Ikonostas crkve Svetog Đorda u Ratkovu dobrim delom je rad cuvenog Jakova Orfelina iz 1792 godine. Veoma su lepe kompozicije i rešenja zografa u pravoslavnim crkvama Lalica, Deronja i Backog Brestovca. Mileticka crkva, jednostavna, jednobrodna gradevina manjih dimenzija, najstarija je na ovom podrucju. Rimokatolicka crkva u Odžacima, izuzetno akusticna, ocuvana i obnavljana, poznata po bogatim ukrasima. Nadaleko cuveni manastir u Bodanima udaljen je svega 25 km od Odžaka. Svakog proleca, krajem maja i pocetkom juna, u Odžacima se održava svecanost u cast Crvenokose Boginje sa bogatim kulturnim sadržajima. Ceste su i raznolike smotre kulturnog stvarališta ove multinacionalne sredine.